Skip to main content

Huisregels VersTand

Huisregels VersTand

Huisregels
Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen telefonisch, aan de balie of per e-mail worden gemaakt / geannuleerd.

Het te laat komen voor een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt 2 euro per minuut voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Herinnering sms
U ontvangt automatisch 1 dag voor uw afspraak een sms of een e-mail ter herinnering van uw afspraak. Aan deze service zijn geen rechten verbonden. Het is een extra service die u wordt aangeboden door de praktijk. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Wij willen u erop attent maken dat deze dienst niet als excuus gebruikt kan worden voor het niet komen op een afspraak. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw afspraak. Het is niet mogelijk om uw afspraak per sms of e-mail te wijzigen. Wij verzoeken u dit per telefoon te doen.

Pijnklachten / spoedgevallen
Wanneer u ’s ochtends belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Aangezien het een spoedklacht betreft kunnen we u alleen inplannen waar tijd over is in de agenda, helaas kunnen we niet altijd rekening houden met andere activiteiten, zoals school, werk etc.

Behandelingen
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de mondhygiëniste en maken röntgenfoto’s bij onze patiënten.

Betalingen
Kinderen t/m 18 jaar zijn automatisch verzekerd en de nota wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de zorgverzekering. Bij alle zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben declareren wij rechtstreeks. U kunt van Infomedics een rekening thuis krijgen indien u geen tandartsverzekering heeft of over uw verzekeringsbudget heen bent of als onze praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar en/of als u tandartsverzekering vergoed tot 75%. Betalingen tijdens de week- of weekend- of spoeddienst geschieden uitsluitend contant of per PIN.

Uw gegevens up-to-date
U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer, dit in verband met rekeningen). Verhuisberichten dienen per e-mail door gegeven te worden.

Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Uw eigendommen
Waak zelf over uw eigendommen. VersTand  is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.


Bewindvoering en/of Schuldhulpsanering
Staat u onder Bewind en/of onder schuldhulpsanering, dan bent u verplicht dit te melden bij ons. Wij willen u graag helpen maar dit moet wel in overleg met uw bewindvoerder. VersTand stelt zich niet verantwoordelijk voor alle achtergehouden informatie en/of de kosten die voort vloeien uit nalatigheid.